Algemene voorwaarden

1. Recht op ruilen en teruggave

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft in de Via Terra online-shop zonder opgaaf van redenen en binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen aan ons  retourneren.

De aankoop van  artikelen wordt na afloop van deze 7 werkdagen definitief.

Neemt u hierbij ook het bepaalde over het recht van teruggave onder punt 6 in acht. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ter controle – zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is – mogen worden gebruikt en dat de artikelen met de originele etiketten en labels moeten worden teruggestuurd. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor een redelijke vergoeding te eisen.

2. Levering/verzendkosten

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland via TNT-post zolang de voorraad strekt. De levertijd van een artikel bedraagt in de regel 3 tot 5 werkdagen vanaf de besteldatum.

De kosten zullen binnen Nederland voor ons zijn, mits de bestelling minimaal

€ 100,- bedraagt.

3. Prijzen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing.

Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW.

De artikelen worden per overschrijving of via Ideal betaald, waarna tot uitlevering zal worden overgegaan.

4. Bestellingen weigeren

Het staat Via Terra vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Via Terra en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Via Terra een online bestelling niet aanneemt, deelt Via Terra u dit onmiddellijk mee.

5. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

Uiteraard worden al uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandeld en worden de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy strikt door ons in acht genomen. Via Terra zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

6. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

 Recht van teruggave

U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van redenen binnen 7 werkdagen aan ons retourneren. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te zenden. De kosten en risico’s van deze retourzending zijn voor uw rekening.

De artikelen moeten worden retour gezonden naar:

Via Terra

Gedempte Singel 25

9401 JN Assen

Gevolgen van teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door Via Terra van u een schadevergoeding worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.

7. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

8. Colofon/ exploitant van de online-shop

Via Terra

Gedempte Singel 25

9401 JN Assen

BTW nr 11 74 99 432 B02

KvK nr 4043354

Telefoon  0592 318423

Email;   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.


9. Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

VIA TERRA | Gedempte Singel 25 | 9401 JN Assen | 0592-318423